ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

TÌM HIỂU NHU CẦU

*Mục bắt buộc phải điền

Họ và tên *

Thời gian chơi tennis:*

Chưa từng chơi

Dưới 1 năm

Từ 1 đến 3 năm

Trên 3 năm

Thời gian có thể tập:*

Giờ hành chính

Ngoài giờ hành chính

Cuối tuần

Bạn có mấy người?

Khu vực có thể học?

Khi nào có thể bắt đầu tập ?*

Tập ngay
Tập vào tháng sau
Tập vào hai tháng sau

Số điện thoại*

Email*

Xin chân thành cảm ơn