Huấn luyện viên

Huấn luyện viên Nguyễn Tiến Đức

Huấn luyện viên chính Họ và Tên: Nguyễn Tiến Đức Điện thoại : 0916903806 Email: nguyentienduc143@gmail.com Địa chỉ Liên hệ : Ngõ 155/206 Nguyễn Lân- Thanh Xuân -Hà Nội ...
Xem Chi Tiết
thầy dạy tennis có chứng chỉ Đỗ Quốc Vương

Huấn luyện viên Đỗ Quốc Vương

Họ và tên : Đỗ Quốc Vương
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
+ Tháng 09/2004 –  tháng 08/2008: Cử nhân TDTT chuyên ngành Quần vợt - ĐHTDTT1-Bắc Ninh, Vận động viên cấp 2 môn ...
Xem Chi Tiết

Huấn luyện viên Trần Văn Tình

Họ và tên : Trần Văn Tình  
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN + Từ 2012 –  2016: Theo học  chuyên ngành bóng chuyền, khoa giáo dục thể chất  tại Đại học ...
Xem Chi Tiết

Huấn luyện viên Trần Xuân Thanh

Họ và tên : Trần Xuân Thanh
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN + Vđv tennis bán chuyên , tham gia nhiều giải tennis tại nhiều tỉnh thành , công ty , tập đoàn trong ...
Xem Chi Tiết