ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

  TÌM HIỂU NHU CẦU

  *Mục bắt buộc phải điền

  Họ và tên *

  Thời gian chơi tennis:*

  Chưa từng chơi

  Dưới 1 năm

  Từ 1 đến 3 năm

  Trên 3 năm

  Thời gian có thể tập:*

  Giờ hành chính

  Ngoài giờ hành chính

  Cuối tuần

  Bạn có mấy người?

  Khu vực có thể học?

  Khi nào có thể bắt đầu tập ?*

  Tập ngay

  Tập vào tháng sau

  Tập vào hai tháng sau

  Số điện thoại*

  Email*

  Xin chân thành cảm ơn