Huấn luyện viên

Huấn luyện viên Nguyễn Tiến Đức

Huấn luyện viên chính
Họ và Tên: Nguyễn Tiến Đức
Điện thoại : 0916903806
Email: nguyentienduc143@gmail.com
Địa chỉ Liên hệ : Văn phòng số 4 Châu long- Ba ...
Xem Chi Tiết
thầy dạy tennis có chứng chỉ Đỗ Quốc Vương

Huấn luyện viên Đỗ Quốc Vương

Họ và tên : Đỗ Quốc Vương
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
+ Tháng 09/2004 –  tháng 08/2008: Cử nhân TDTT chuyên ngành Quần vợt - ĐHTDTT1-Bắc Ninh, Vận động viên cấp 2 môn ...
Xem Chi Tiết

Huấn luyện viên Trần Văn Tình

Họ và tên : Trần Văn Tình 
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
+ Từ 2012 –  2016: Theo học  chuyên ngành bóng chuyền, khoa giáo dục thể chất  tại Đại học sư phạm Hà Nội, ...
Xem Chi Tiết

Huấn luyện viên Trần Xuân Thanh

Họ và tên : Trần Xuân Thanh
TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN + Vđv tennis bán chuyên , tham gia nhiều giải tennis tại nhiều tỉnh thành , công ty , tập đoàn trong ...
Xem Chi Tiết